Personer

Mange medlemmer har i årenes løb ydet en meget stor, påskønnelsesværdig indsats for at få klubben til at fungere og udvikle sig. Det gælder formænd, bestyrelsesmedlemmer og den daglige ledelse af klubbens forskellige funktioner. Og det gælder de mange unavngivne medlemmer , der bidrager til løsning af mange praktiske opgaver i samarbejde med klubbens ansatte. 

Formænd

 

Bestyrelsesmedlemmer

Knud Theis (1992-1999)

Henning Sunn Pedersen (1992-1993)

Per Thorup Bach (1992 –1994)

Lars Tue Barle (1992-1996)

Birgit Fregerslev (1992-1994)

Søren Jeremiassen (1992-1994)

Poul Møller-Mikkelsen (1993-2001)

Solvejg Pedersen (1994-2000)

Bent Andersen (1994-1996)

Jørgen Østergaard Nielsen (1994-1998/ 1999-2012/formand 2002-2012)

Steen Back (1996-2008)

Torben Thomasen (1996-2011)

Peter Bendixen (1998-2004)

Dorte Grau (1999-2008/2012/2019-2020)

Marianne Maegaard (2000-2016)

Jørgen Winther (2001-2011)

Erik Olesen (2002-2005)

Kasper Kristensen (2004-2006)

Bjarne Svensson (2005-2011)

Henrik Vinther (2006-2012)

Niels Eilif Hansen (2008-2012)

Hans Chr. Bech Thøgersen (2008-2011)

Sven Aaen (2011-2012)

Hans Trautner (2011-2012)

Jesper Høybye (2011-2012)

Peter Winther (2011-2012)

Charlie Herbst (2012-2012)

Poul Lindberg (2012-2014)

Tove Vestergaard Pasalic (2012-2015)

Niels Halleløv (2012-2017)

Erik Bendixen (2012-2012)

Knud Høgh (2012-2018)

Per Bech (2013-2014)

Thor Pedersen (2012-2014)

Jacob Søholt (2014-2015)

Martin S. Pedersen (2014-2015)

Niels Thyssen (2014-2018)

Jesper Lorentzen (2015-2019)

Ulla Køpfli (2015-

Hans Martin Skou (2016-2019)

Rikke Brøndum (2016-2017)

Bo Pugholm (2017-2019)

Marianne Lyngberg Nilsson (2017-2019)

Gert Nielsen (2018-

Erwin Berngruber (2018-

Thomas Bording Hansen (2019-2020)

Anton P. Sønniksen (2019-

Patrick Czyz Bennedsen (2019-

Benny Jepsen (2020-

Louise Foxdal Schmidt (2021 –

 

Sekretariatsledere

1993-1994  Gitte Valentin Nielsen

1994-1997  Per Thorup Bach

1997-2002  Gitte Johansen

2002-2007  Niels Chr. Borg Lauritsen

2008-2014  Charlie Herbst (Forretningsfører)

2014-            Jan Lauridsen (Golfmanager)

 

Chefgreenkeepere

1993-1999    Carsten Helm-Pedersen

2000-2000  Kjeld Bredal Christiansen

2001-2007   Johnny Kristensen

2007-             Ulrik Sørensen 

 

Trænere

1993-1998  Michael Jacobsen

1998-2012  Søren Rolner

2012-           Søren Jensen

 

Restauratører

1993-1996  Aage Bent Larsen

1996-1997  Kirsten og Per Hauge

1998-1999  Jørgen Myhre

2000-2001  Jette Munk

2002-2011  Søren Møller-Jensen

2011-2011  Frank Heskjær

2011-2018  Simon Borre Hansen 

2018-          Niels V.G. Rasmussen