Klub37 / K37

Klub37 / K37 er et tilbud til alle medlemmer i Mollerup Golf Club, som har et handicap over 36.

Formålet med klubben er at skabe bedre muligheder for at udvikle golfspillet for denne gruppe og herved øge glæden ved at spille golf i Mollerup Golf Club.

I Klub37 / K37 vil vi dels forbedre træningstilbuddene til medlemmerne, dels tilrettelægge turneringer og arrangementer, som kan styrke samværet og tilknytningen til vores klub.

Fællestræningen foregår primært hver søndag fra kl. 13.00 til 15.00. 

Læs mere om Klub37 / K37 og se program her.