Klub37

Klub 37 genoptager aktiviteterne efter sommerferien

Klub37 er et tilbud til alle medlemmer i Mollerup Golf Club, som har et handicap over 36.

Formålet med klubben er at skabe bedre muligheder for at udvikle golfspillet for denne gruppe og herved øge glæden ved at spille golf i Mollerup Golf Club.

I Klub37 vil vi dels forbedre træningstilbuddene til medlemmerne, dels tilrettelægge turneringer og arrangementer, som kan styrke samværet og tilknytningen til vores klub.

Det er gratis at deltage for alle i hcp. 37-54, og der er ingen tilmelding. Man møder bare op til træningen.

Fællestræningen foregår hver tirsdag fra kl. 18.00 til 20.00.

Se program for fællestræningen i 2020

Brev fra bestyrelsen – Klub37 – et tilbud til alle med hcp over 37