Golfringen

Fritspilsaftale mellem Norddjurs Golfklub, Ebeltoft Golf Club, Randers Fjord Golf Klub, Hobro Golfklub, Grenaa Golfklub, Markusminde Golfklub, Mariagerfjord Golfklub og Mollerup Golf Club.

Hvis du er fuldtids medlem af en af ovennævnte golfklubber, kan du nu frit spille lige så mange runder, du har lyst til, på banerne. Du skal blot tilmelde dig den nye fritspils-ordning, som vi har etableret.

Prisen er kun 800,- kr. for hele kalenderåret 2019. For dette beskedne beløb (svarer ca. til fire greenfee runder) kan du frit spille så mange runder, som du har lyst til.

Du kan allerede nu sikre dig medlemskab af den nye ordning ved at sende en mail til din hjemmeklub med angivelse af dit DGU nummer. Medlemskab er dog først gyldigt, når betaling er registeret i din klub og efterfølgende indberettet til GolfBox.

Vilkår
”Ved fritspils-ordningen forstås, at et medlem af denne ordning i en klub, uden begrænsninger frit kan spille på de øvrige involverede golfklubbers golfbaner som greenfee spiller med de rettigheder og pligter, en greenfee spiller har”.

Alene fuldtidsbetalende medlemmer i de involverede klubber kan blive omfattet af ordningen.

Eksisterende rabataftaler mellem klubberne
De eksisterende rabataftaler mellem klubberne fortsætter uændret for de af de respektive klubbers fuldgyldige medlemmer, som ikke vælger at tilkøbe fritspils-ordningen.

Karenstid
For at modvirke at et medlem, ud fra økonomiske overvejelser omkring kontingent, skifter fra en golfklub til en anden golfklub med et lavere kontingent, for derefter at fortsætte med at spille i medlemmets gamle hjemmeklub under fritspils-ordningen, indføres en karenstid på 3 år fra indmeldelsestidspunktet i den nye klub, før medlemmet kan blive tilmeldt fritspils-ordningen i den nye klub. 

Bagmærke
Alle medlemmer af ordningen får udleveret et bagmærke, som skal bæres synligt på baggen. Bagmærket udskiftes hvert kalenderår.

Se regler for Fritspilsordningen