Velkommen til elitegolf i Mollerup Golf Club

Mollerup Golf Club
Mollerup Golf Club er en traditionel (dansk) foreningsklub, der har til formål at fremme medlemmernes lyst til at lære og dygtiggøre sig i golfspillet.

Eliteafdelingen varetager klubbens sportslig aktiviteter, hvor alle med lyst og gå på mod kan dygtiggøre sig inden for golfmæssige, personlige og holdmæssige målsætninger.

Gennem et målrettet juniorarbejde og elitearbejde ønsker vi at udvikle vore egne elitespillere, der kan konkurrere på højt niveau, såvel individuelt som holdmæssigt.

I klubben ønsker vi at vores junior- & elitespillere, udover at være dygtige golfspillere også er ”hele mennesker”, der kan fungere socialt i og uden for klubben. Særligt ønsker vi med afsæt i golfsporten, at vores junior- & elitespillere tilegner sig og udvikler kompetencer, som kan anvendes såvel inden for som uden for golfbanen. Vi stræber imod, at give klubbens spillere de bedste forudsætninger for at fungere i alle lag, såvel skole, uddannelse, job osv.

Junior- og eliteafdelingen er klubbens naturlige fødekæde, og dem der skal videreføre klubben og klubbens kultur… derfor skal vi gradvist ”uddanne” dem til denne opgave.

Eliteafdelingen ønsker ved individuelle – og holdmæssige resultater at kunne synliggøre klubben og derigennem tiltrække samarbejdspartnere / sponsorer, der vil medvirke til at understøtte og videreudvikle vores eliteafdeling og klubben.

 

Vi har bedt vores PGA Professional Søren Jensen om, at fortælle hvad klubbens junior- & eliteafdeling bidrager med i Mollerup Golf Club.

Mollerup Golf Club er i den gunstige situation at have en stor eliteafdeling.

Vi bidrager med 3 herre- samt 2 damehold i Danmarksturneringen. Derudover stiller vi ligeledes med et seniorhold.

Man kan med rette spørge sig selv, hvorfor klubben bruger penge og ressourcer på elitegolf.

Hvad får Mollerup Golf Club ud af det?

Der er uden tvivl flere svar på dette spørgsmål. Først og fremmest betyder det, at bedre spillere fra hele landet, der flytter til Aarhus for at studere, vælger Mollerup Golf Club som hjemmeklub. Dette er medvirkende til, at vi stadigvæk har et stort antal medlemmer i klubben, og nye kommer til hvert år.

Der er med andre ord en reklameværdi i, at vi har hold på både dame og herre siden, der spiller i de bedre rækker i divisionsturneringen. Samtidig signalerer vi til omverdenen, at man i vores klub dyrker sporten på alle niveauer.

Især antallet af træningsbolde, der bliver slået på Driving Range, vidner om, at det har en afsmittende effekt på mange af klubbens øvrige medlemmer, at vi har så mange gode spillere i klubben. Omkring 15.000 bolde bliver der dagligt slået på Driving Range, hvilket betyder, at også mange af klubbens øvrige medlemmer har ambitioner med deres golf. De ønsker at erhverve sig et lavere handicap. Disse medlemmer har ved at studere vores elitespillere fundet ud af, at dette kun lader sig gøre ved at træne meget på træningsbanen.

Eliteafdelingens ønske er, at vi på et tidspunkt  får skabt nogle spillere, som vi kan læse og høre om i medierne. Nogle spillere som vi medlemmer kan være stolte af og samles om.

Når man ser, hvilken betydning Søren Kjeldsen, Thomas Bjørn, Thorbjørn Olesen og Lucas Bjerregaard har haft og stadigvæk har for deres tidligere hjemmeklubber, er jeg overbevist om, at det er en god idé at bruge penge og ressourcer på klubbens elitespillere. Vi har en hel del særdeles talentfulde unge mennesker i klubben. Og mon dog ikke det lykkes for mindst en af dem at gå hele vejen. En spiller vi medlemmer fra Mollerup Golf Club kan være stolte af og samles om.

Søren Jensen
PRO/Træner