Meddelelser vedr. banen

Åbning af vinterbane og årsagen til at vi træffer de beslutninger, som vi gør.

Læs HER Baneudvalget og Chefgreenkeeper Ulrik Sørensens skriv her

_________________________________________________________________

FAQ vinterbane 2022

 

FAQ VINTERBANE 2022/23

 Hvornår og på hvilket grundlag træffes der beslutning om at spille vinterbane permanent?

 • Fra det tidspunkt på året, hvor vejrliget er omskifteligt som følge af regn, frost eller sne, og hvor græsset fortsat er i vækst, træffer chefgreenkeeper og formand for baneudvalget beslutning om overgang til at spille vinterbane.

  Hvem bestemmer layoutet på vinterbanen?

 • Baneudvalg og bestyrelse behandler og beslutter layout til etablering af vinterbane.

 Hvorfra spiller vi vinterbane i år?

 • TEE 49 – fordi:  Det samlede ressourceforbrug tid/økonomi er mest fordelagtigt ved at skulle reparere og klargøre valgte tee 49 op til sæsonstart.

 • MÅTTER VED TEE 57 – fordi: Det har været et ønske om en længere vinterbane, hvilket ønskes at efterkomme. Dog er belastningen stor på tee 57, og derfor SKAL der slås fra måtte hvis der spilles fra Tee 57. Hvis der spilles fra teestedet vil der være store skader, som vil tage lang tid at reetablere til foråret.

  Hvornår har vinterbanen åbningstid?

 • Den samlede belastning med færre spillere på vinterbanen forventes ikke at udgøre væsentlig risiko for banens mulighed for at blive klar til forårsstarten. Åbningstiden vil være uden begrænsning.

Der tages forbehold for ekstreme vejrforhold, hvor banelukning kan blive nødvendig.

 Hvorfor spiller vi ikke alle huller som vinterbane?

 • Hullerne 1-2-3-4-14-15-16 har ikke et underlag/en overflade, der kan tåle belastningen af vintergolf.

 Hvorfor er der lukket for drikkevand ude på banen?

 • For at undgå dyre frostskader på anlægget, som ikke er frostsikret.

 Hvorfor må der køre buggy og scooter på vinterbanen?

 • Der er på generalforsamlingen truffet beslutning om afvikling af et forsøg med kørsel på udvalgte huller for at kunne evaluere på de eventuelle belastningsskader, der måtte opstå på banen.

_______________________________________________________________________________________________

 

 

7. marts 2022

Læs HER analysen af Mollerup Golf Clubs bane

_______________________________________________________________________________________

16. december 2021

Podcast  om golfbaner i fremtiden

Lyt til denne denne informative podcast optaget i Mollerup regi i samarbejde med golf.dk om golfbaner i fremtiden: https://soundcloud.com/golfdkpodcast/hvad-kan-vi-forvente-af-vores-baner-i-fremtiden?utm_campaign=social_sharing&utm_source=mobi&utm_terms=social_sharing_on_mobi.treatment%2Ctop_curators.control

 

Ophør pesticider

__________________________________________________________________________________________

10. november 2021

VINTERBANE 2021/22

Fra den 15. november 2021 spilles der til vinterbane på hullerne 5-13 og 17-18. Der spilles fra tee 49.

 

FAQ vinterbane 2021

______________________________________________________________________________________

1.december 2020

FAQ VINTERBANE 2020/21

 Hvornår og på hvilket grundlag træffes der beslutning om at spille vinterbane permanent?

 • Fra det tidspunkt på året, hvor vejrliget er omskifteligt som følge af regn, frost eller sne, og hvor græsset fortsat er i vækst, træffer chefgreenkeeper og formand for baneudvalget beslutning om overgang til at spille vinterbane.

  Hvem bestemmer layoutet på vinterbanen?

 • Baneudvalg og bestyrelse behandler og beslutter layout til etablering af vinterbane.

 Hvorfor spiller vi vinterbane fra tee 49?

 • Det samlede ressourceforbrug tid/økonomi er mest fordelagtigt ved at skulle reparere og klargøre valgte tee 49 op til sæsonstart.

  Hvornår har vinterbanen åbningstid?

 • Den samlede belastning med færre spillere på vinterbanen forventes ikke at udgøre væsentlig risiko for banens mulighed for at blive klar til forårsstarten. Åbningstiden vil være uden begrænsning.

Der tages forbehold for ekstreme vejrforhold, hvor banelukning kan blive nødvendig.

 Hvorfor spiller vi ikke alle huller som vinterbane?

 • Hullerne 1-2-3-4-14-15-16 har ikke et underlag/en overflade, der kan tåle belastningen af vintergolf.

 Hvorfor er der lukket for drikkevand ude på banen?

 • For at undgå dyre frostskader på anlægget, som ikke er frostsikret.

 Hvorfor må der køre buggy og scooter på vinterbanen?

 • Der er på generalforsamlingen truffet beslutning om afvikling af et forsøg med kørsel på udvalgte huller for at kunne evaluere på de eventuelle belastningsskader, der måtte opstå på banen.

_______________________________________________________________________________________________

26. august 2020

Beslutning om vinterbane 20/21

Læs her

________________________________________________________________________________________________

9. august 2019

Se plan for banepleje HER

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

22. februar 2019

Info vedrørende sommergreens her og nu!

Vi har mange forespørgsler på, hvorfor greens ikke er åbnet endnu.

Årsagerne er bland andet følgende:

 • Temperatur

Endnu er jordtemperaturen ikke så høj, at græsset vokser tilstrækkeligt til,  at vi kan reparere eventuelle skader så som nedslagsmærker – vrid med golfsko – general slid efter betrædelse.

 • Sygdom

En uheldig sammensætning af vejret – den lange sæson sidste år – og andre parametre har resulteret i, at vi har moderat sygdom i greens i år. Vi arbejder på at udbedre det ved at så nye frø direkte i skaderne samt at give tidligt sand. Det betyder så, at vi skal tage hensyn til de sårbare frø ved ikke at starte for tidligt på greens.

 • Massivt golfspil

Efter vinteren skal græsset i gang igen. Det tager tid at varme jorden op til +10 grader døgnet rundt. Det er det gradtal, vi skal op på, inden græsset begynder at vokse og bliver stærkt nok til at modstå golfspilli stor stil!

 • Beslutningen

Beslutning er ikke taget for at genere medlemmerne, men vi har et ansvar for at greens ikke bliver unødigt sat tilbage, og dermed ikke er klar til sommeren.

Vi gør vort bedste, for at du får en god bane i sæsonen – hver dag!

Med venlig hilsen

GreenTeam Mollerup, Ulrik

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

26. november 2018

Sæson for frost

Nu nærmer tiden sig for frost på vores bane. Vi har allerede haft den første dag med frostvejr!

Når frosten sætter ind, skal vi passe ekstra godt på greens.

 Græs og frost:

I det tidlige efterår – typisk oktober og november – er der stadig meget saft i bladene, inden græsset går i vinterhi. Når frosten kommer, fryser saften i bladene, og græsset er sårbart, så trafik af en hver art er et problem. Græsstråene knækker ofte helt nede ved hjerteskuddet, og planten dør. De planter, der overlever, er svækkede og modtagelige for svamp, som er meget aktiv i perioder med skiftende temperatur.

Skaderne kan ikke ses med det samme. Oftest går der 1 til 2 dage med sporene, og svampen vil indtræffe efter 1 til 2 uger, alt efter vejrforholdene.

Svampen er den største skadevolder. Som det ses, dør græsset i pletter, der varier i størrelse, og i den kolde tid kan græsset ikke spire, så skaderne vil være permanente, indtil varmen kommer igen til april-maj året efter, og der kan sås nye frø, som så kan lukke skaderne.

I overgangsperioden til vinter vil der være mulighed for at spille til et flag i fairway efter særskilt regelsæt

Grundet det tørre efterår prøver vi i år at lave et vinterflag i fairway, som der kan spilles til, når der er frost på banen.

Vinterbanen omfatter ikke hullerne 14, 15 og 16.

Regler for vinterspil:

 • Starter man ved frost på banen og spiller til vinterflag, så spiller man til vinterflag hele vejen rundt

Man må ikke selv tage stilling til, hvornår der ikke er frost på green mere. Det gør personalet.

 • Green må ikke betrædes ved frost

Man må ikke betræde green ved frost, heller ikke hente sin bold eller transportere sig i nærheden af green.

Hullerne i fairway bliver sat, så det ikke er nødvendigt at opholde sig nær green.

 • Man skal bruge vintermåtten ved tee

Vi vil inden midt december lukke teestederne, og der vil være en vintermåtte at slå fra. Ligeledes gælder det, at teestederne ikke må betrædes efter lukning af disse.

Med venlig hilsen og tak for en god sæson

Green Team Mollerup

Ulrik

 

________________________________________________________________________________________________________________________________

8. november 2018

Fra den torsdag den 8. november 2018 er det ikke længere tilladt at anvende buggy/scooter på Mollerup Golf Clubs bane.

Banen er blevet for sumpet, og derfor tager vi også en midlertidig lokal regel i brug:

Der skal lægges op på alle klippede arealer.

Endvidere er spil på banen ikke tilladt, når der er frostgrader eller rim på greens.

Vi håber, der er forståelse for vores tiltag til beskyttelse af banen.

Baneudvalget

________________________________________________________________________________________________________________________________

27. oktober 2018

Sæson for frost

Nu nærmer tiden sig for frost på vores bane. Vi har allerede haft den første dag med frostvejr!

Når frosten sætter ind, skal vi passe ekstra godt på greens.

Græs og frost:

I det tidlige efterår – typisk oktober og november – er der stadig meget saft i bladene, inden græsset går i vinterhi. Når frosten kommer, fryser saften i bladene, og græsset er sårbart, så trafik af en hver art er et problem – græsstråene knækker ofte helt nede ved hjerteskuddet, og planten dør. De planter, der overlever, er svækkede og modtagelige for svamp, som er meget aktiv i perioder med skiftende temperaturer.               

Skaderne kan ikke ses med det samme. Oftest går der 1 til 2 dage med sporene, og svampen vil indtræffe efter 1 til 2 uger alt efter vejrforholdene.

Svampen er den største skadevolder. Som det ses, dør græsset i pletter, der varierer i størrelse, og i den kolde tid kan græsset ikke spire, så skaderne vil være permanente, indtil varmen kommer igen til april-maj året efter, og der kan sås nye frø, som så kan lukke skaderne.

I overgangsperioden til vinter vil der således kunne opstå morgener, hvor banen er lukket, indtil frosten er væk. Det er ikke muligt af forudse frosten. Den skal konstateres på dagen, og spillet må rettes ind derefter eller aflyses.

Hvis vi er påpasselige i vinterperioden, er resultatet en bedre bane til foråret!

Når vinteren rigtig kommer, vender vi banen og bruger teestederne som greens. Resultatet er, at vi kan spille hele vinteren, og greens bliver sparet.

Vi har desværre ikke plads eller jordforhold til at lave vintergreens, som man gør nogle steder.

Med venlig hilsen og tak for en god sæson

Green Team Mollerup

Ulrik

__________________________________________________________________________________________

3. oktober 2018

En opgradering af Par 3 – Banen

Ved seneste bestyrelsesmøde blev der bevilliget kr. 15.000 til en opgradering af Par 3 – Banen. I første omgang har vi anlagt en ny bunker ved hul 1, og pælene ved teestederne er skiftet.
Udskiftning af oversigtsskiltet er på vej, og måtterne ser vi på til foråret. Endelig bliver der eftersået, og til vinter bliver der beskåret.
Par 3 – Banen er et besøg værd!

Baneudvalget

__________________________________________________________________________________________

27. august 2018

Mere sand på fairways…
Så er vi gået i gang med 2. gang sand på fairways for i år!
I tilknytning bliver der denne gang også vertikalskåret.
Baneudvalget

____________________________________________________________________________________________

9. august 2018

Udtørrede drænrender og sprækket jord …

Grundet det tørre vejr, er vore drænrender sunket sammen, og jorden er flere steder sprækket.

Vi kan ikke løse problemet, før end vi har fået normalt vejr med regn. Hvis vi kommer jord i renderne nu, vil det blot blive vasket væk ved første kraftige byge, og vi kan gøre arbejdet om igen!

Så foreløbig gælder det om at have øjenene med sig!

Baneudvalget.

_______________________________________________________________________________________________________

26. februar 2018

Nyt fra Baneudvalget

Vinterarbejder i klubben. Klik på billedet

 

2. september 2017

Nyt fra Baneudvalget

Afstandsmarkeringerne er nu delvis på plads!

Flere af markeringerne er i restordre, men de kommer…..

Det har taget lang tid, siges der – tja, men de monterer jo ikke sig selv –

Ulla og Peter Thomsen tog sig tiden – og vi siger en stor tak!!

 

 

”Vilde blomster” – mellem hul 3 og 4 blomstrer de vilde blomster, der blev sået i juni!

Det var lidt sent på årstiden, men de er flerårige, så næste år er de der igen – så smukt!

Hul 10 – er på vej i nye omgivelser! CL Fliser og Anlæg lægger sidste hånd på renoveringen af teestedet ved hul 10.

Vore ”sorte bygninger” er blevet endnu sortere! Vi nåede det ikke sidste år, men i år blev der brugt ca. kr. 100.000,- på at få malet bygningerne – hårdt tiltrængt!
Malerfirma Dalsgaard & Co har gjort et godt arbejde!

Også “små ting” har sin berettigelse …………… der er opsat bænke i udslagshuset!

Baneudvalget/Husudvalget
Jesper Lorentzen

______________________________________________________________________

12. juni 2017

“Fejlen fundet”

Så er fejlen fundet i brønden på hul 9, og vi ser fortrøstningsfulde frem
til Danmarksturneringen i weekenden.

Baneudvalget

________________________________________________________________________

10. juni 2017

Drænet virker

Så fik vi 27 mm regn på kort tid! Det har vi ventet på, så vi kan se resultatet af vort store drænarbejde.