Lokale regler for Mollerup Golf Club

LOKALE REGLER FOR MOLLERUP GOLF CLUB

 1. Banemarkeringer:

Hvide markeringer:                             Out of bounds
Gule markeringer:                               Vandhazard
Røde markeringer:                              Parallel vandhazard
Røde pæle med grøn top:                   Parallel vandhazard / miljøfølsomt område
Blå markeringer:                                 Areal under reparation
Blå pæle med sort top:                       Areal under reparation med spilleforbud

Markeringer kan være pæle, plader og/eller afstribninger.

 1. Den banenære asfaltkant af Mollerupvej på 1., 9., 13. og 14. hul og den banenære asfaltkant af Gråmøllevej på 7. hul og trådhegnet i højre side af 11. og 12. hul definerer Out of Bounds.
  En bold som passerer Mollerupvej er Out of Bounds, selvom den ligger på en anden del af banen.
 2. Den banenære kant af Egåen langs 1., 2., 3., og 16. hul og den banenære kant af kanalen langs 15. hul i højre side og bag 15. green definerer Out of Bounds.
 3. Arealet på venstre (syd) side af åen i den parallelle vandhazard i venstre side på 15. hul er miljøfølsomt område med adgangs- og spilleforbud. Hvis det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at en bold ligger i denne del af vandhazarden, SKAL spilleren, med ét straffeslag, gå frem efter regel 26-1. Der må søges efter og spilles til bolden i den del af vandhazarden, der ligger langs højre (nord) side af åen.
 4. Alle gule, røde og blå pæle samt afstandsmarkeringer i fairway er ”ikke-flytbare forhindringer”. Regel 24-2.
 5. Alle veje og stier på banen er ”ikke-flytbare forhindringer”. Regel 24-2.
 6. Sten i bunkers er flytbare forhindringer. Regel 24-1.
 7. Der kan opnås lempelse for gene på spillelinien fra ikke-flytbare forhindringer inden for 2 køllelængder af green, jfr. Golfreglernes Tillæg 1, Afsnit A, pkt. 4.
 8. Hvis en bold rammer el-ledninger eller ophæng på 3., 4., 5., 6. og 9. hul, SKAL slaget slås om – uden straf.
 9. Afstandsmåling:
  For alt spil på denne bane må en spiller skaffe sig oplysning om afstand ved at bruge en afstandsmåler. Hvis en spiller, under en fastsat runde, bruger en afstandsmåler til at måle andre forhold, der kan påvirke hans spil (f.eks. højdeforskel, vindhastighed m.v.), er dette et brud på Regel 14-3.
 10. Når en spillers bold ligger på greenen, er der ingen straf, hvis bolden eller boldmarkeringsmærket uforsætligt flyttes af spilleren, hans partner, hans modstander, eller nogen af deres caddier eller udstyr. Den flyttede bold eller boldmarkeringsmærket skal genplaceres som foreskrevet i Reglerne 18-2, 18,3 og 20-1. Denne Lokale Regel gælder kun, når spillerens bold eller boldmarkeringsmærke ligger på greenen, og flytningen er uforsætlig.
  Note: Hvis det fastslås, at en spillers bold på greenen blev flyttet som følge af vind, vand eller en anden naturlig årsag, såsom virkningerne af tyngdekraften, skal bolden spilles som den ligger fra sin nye placering. Et boldmarkeringsmærke flyttet under sådanne omstændigheder skal genplaceres.

  Straf for overtrædelse af Lokal Regel:
  Hulspil: tab af hul; slagspil: 2 straffeslag

AFSTANDSMARKERINGER:

Markeringer i fairway til forkant af green: Hvid – 200 m; Gul – 150 m; Rød – 100 m; Blå – 50 m.

ORDENSREGLER FOR BANEN:

 • Banepersonalet har ubetinget fortrinsret på banen. Anvisninger fra banepersonalet skal følges.
 • Fortrinsret på banen afgøres af gruppens spilletempo.  Der må kun startes på hul 10 i henhold til opstillede regler.
 • Øvelsesspil på banen fx spil med 2 bolde, er ikke tilladt.