Ordensforskrifter

 1. Spil på banen finder sted med start fra 1. tee. Kombinationen af tidsbestilling og bolde i boldspiral skal respekteres i forhold til spillerækkefølge.
 2. Såfremt et hold afbryder runde efter hul 9, betragtes genoptagelse af spillet på hul 10 som en ny start og er omfattet af reglerne herfor.
 3. Alle medlemmer af klubben skal bære synligt medlemsbevis på bag/vogn, og alle andre spillere skal tilsvarende bære gyldig greenfee-kvittering.
 4. Hver spiller skal medføre og spille med sit eget golfudstyr på banen.
 5. Der må ikke spilles mere end 4 bolde pr. hold ad gangen.
 6. Træning af indspil på putting-green ved klubhuset er ikke tilladt. Der henvises til øvelsesgreen ved hul 10.
 7. Putting-green må kun benyttes af golfspillere. Ikke golfspillere kan dog benytte putting-green under opsyn i forbindelse med undervisning.
 8. Prøvesving med jern på teestedet bør undgås. Enhver form for øvelsesspil på banen, f.eks. spil med 2 bolde, er ikke tilladt. Der henvises til træningsanlæggene.
 9. Vogne må ikke trækkes eller parkeres på greens og teesteder eller mellem greens og greenbunkers eller mellem greens og søer/vandløb, der støder op til green.
 10. Hunde må ikke medtages på baneanlægget.
 11. Påklædning, der falder uden for de alm. golfnormer (f.eks. bar overkrop eller lignende) er ikke tilladt på banen og ved/i klubhuset. Der henvises til opslag om dress-code.
 12. Banepersonalet har fortrinsret overalt på banen og skal kunne arbejde i sikker forvisning om, at spillerne har det fulde ansvar for dets sikkerhed (jf. alm. etiketteregler). Man må således aldrig slå i den retning, hvor banepersonalet arbejder, medmindfre de ved tegn har tilkendegivet at være indforstået med, at spilleren slår.

 

Overtrædelse af ovenstående ordensforskrift og de almindelige etiketteregler i øvrigt kan medføre bortvisning og karantæne.